Startsida


Personlig service till ett bra pris.


                                         Redovisning

Löpande bokföring, Redovisning, Skattedeklarationer, Bokslut, Årsredovisning, Bolagsdeklarationer och Företagsdeklarationer m.m.

Administrativa Tjänster

Företagsekonomisk rådgivning, Ärenden Bolagsverket, Löneadministration m.m.

Rådgivning och Skattefrågor

Skatterådgivning, Finansiell Rådgivning och Start av nytt företag m.m.